فنی مهندسی

کتاب آيين‌ نامه طراحی ساختمان‌ ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰

COM_VIRTUEMART_PRODUCT_AVAILABLE_IN_STOCK
قیمت فروش: 31,000 تومان

(نکات جامع و سوالات طبقه بندی شده)

کتاب شرح و درس آزمون ‌های نظام‌ مهندسی تحلیل سازه‌ها

قیمت فروش: 11,000 تومان

آزمون عمران محاسبات ـ آزمون عمران نظارت

کتاب گودبرداری و سازه‌ های نگهبان

قیمت فروش: 20,000 تومان

(ويژه آزمون‌ های نظام‌مهندسی)

Verilog Digital System Design

COM_VIRTUEMART_PRODUCT_AVAILABLE_IN_STOCK
قیمت فروش: 29,000 تومان

کتاب وری لاگ - افست Verilog Digital System Design ( تک رنگ)

VHDL

قیمت فروش: 9,000 تومان

کتاب C++ بدون اشک

قیمت فروش: 14,500 تومان