مدیریت

کتاب 200نکته وتست مدیریت وکنترل پروژه انتشارات سیمای دانش

قیمت فروش: 17,000 تومان

ویژه ی کنکور کارشناسی ارشد

کتاب آمار و احتمال ، کاربرد آن در مدیریت و حسابداری

COM_VIRTUEMART_PRODUCT_AVAILABLE_IN_STOCK
قیمت فروش: 115,000 تومان

کتاب استراتژيهای نظريه‌ پردازی

COM_VIRTUEMART_PRODUCT_AVAILABLE_IN_STOCK
قیمت فروش: 11,000 تومان

کتاب اصول تهيه و تنظيم و كنترل بودجه

COM_VIRTUEMART_PRODUCT_AVAILABLE_IN_STOCK
قیمت فروش: 16,000 تومان

کتاب اصول مديريت

COM_VIRTUEMART_PRODUCT_AVAILABLE_IN_STOCK
قیمت فروش: 22,000 تومان