آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

کتاب 100 پرسش و پاسخ درباره آسیبهای ورزشی شما

COM_VIRTUEMART_PRODUCT_AVAILABLE_IN_STOCK
قیمت فروش: 49,900 تومان

کتاب آمار در تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی

COM_VIRTUEMART_PRODUCT_AVAILABLE_IN_STOCK
قیمت فروش: 32,500 تومان

کتاب آناتومی آسیبهای ورزشی

COM_VIRTUEMART_PRODUCT_AVAILABLE_IN_STOCK
قیمت فروش: 74,900 تومان

کتاب بیومکانیک آسیبهای عضلانی

COM_VIRTUEMART_PRODUCT_AVAILABLE_IN_STOCK
قیمت فروش: 69,500 تومان

کتاب بیومکانیک عضلات اسکلتی

COM_VIRTUEMART_PRODUCT_AVAILABLE_IN_STOCK
قیمت فروش: 67,500 تومان

کتاب حرکات ممنوعه در تمرینات ورزشی

COM_VIRTUEMART_PRODUCT_AVAILABLE_IN_STOCK
قیمت فروش: 52,500 تومان

کتاب مفاهیم سنجش و اندازه‌گیری در تربیت‌بدنی

COM_VIRTUEMART_PRODUCT_AVAILABLE_IN_STOCK
قیمت فروش: 32,500 تومان

کتاب یادگیری و کنترل حرکتی

COM_VIRTUEMART_PRODUCT_AVAILABLE_IN_STOCK
قیمت فروش: 115,000 تومان